Der findes en uanede mængde informationer omkring Coronavirussen og mange af dem er enten forkerte eller direkte modstridende, så det kan være svært at finde ud af hvad der er rigtigt og hvad man kan gøre for at undgå smitte og smitte andre. 

Hvis man starter med at se statistik på Coronavirussen, er der de seneste sket en stor stigning af smittede og det er derfor ekstra vigtigt, at alle ved hvordan de skal forholde sig fremover, så de især undgår at smitte folk i risikogruppen. Det forventes at omkring 2/3 af alle mennesker vil blive smittet på et eller andet tidspunkt.

Hvem er i fare for at blive smittet

Alle kan som med en influenza blive smittet med Coronavirussen og på samme måde som med influenzaen, er den primært farlig for de personer der er ældre og svaglige, samt for dem der har et nedsat immunforsvar. Er du sund og rask og smittet vil du blive syg, men det er som udgangspunkt vil det ikke være livsfarligt. Men tilhører du en af dem fra risikogruppen kan det være en hel anden sag. Det er vores alles manglende modstandskraft for Coronavirussen, der er årsagen til at den er så farlig. Det er en ny virus som vi ikke har været udsat for, fra vi er blevet født, som vi er med influenzaen. På sigt vil vi få samme modstandskraft mod Corona, som vi har mod influenzaen.

Hvad kan du gøre

Der er mange ting du som person kan gøre for at mindske risikoen for at sprede virussen, især til mennesker i risikogruppen. Du skal undgå at besøge dem, især hvis du har været i kontakt med nogle der har været smittet eller som kan være smittet. Det er selvfølgelig ikke altid helt nemt, men det er meget effektivt.

Dernæst skal du undgå store grupper og forsamlinger, hvor smittet kan sprede sig hurtigt og nemt. 

Virussen smitter via host, nys, håndtryk, pengesedler og lignende, men virussen kan kun overleve en 5-10 min, så hyppig håndvask vil mindske risikoen for at du bliver smittet. Undgå fysisk berøring, også dit eget ansigt og vask dine hænder efter du har givet hånd, taget imod penge osv.

Husk også at hoste i dit ærme, hvis du har behov for at hoste.